Zdravje v kujinji je neprecenljivo

Potrudimo se in začnimo kuhati zdravo. Za naše otroke. Za nas.

Moje ime je Emilija in večino mojega življenja skrbim za zdravo in prijazno kuhinjo

Rojena 1948 v Brezju pod Nanosom v občini Postojna. Po poklicu sem kuharica, s končano srednjo izobrazbo za poslovodjo kuharstva in tečajem za direktorico za hrano. Več …

Emilija vas prijazno vabim, da me obiščete.

Srebrna plaketa

  • V četrtek, 9.3.2023 sem od Zveze slovenskih društev za boj proti raku prejela srebrno plaketo za moje delo na področju preventive.

Dogodki 2023

  • Od 26. do 31. avgusta bom v Gornji Radgoni na sejmu AGRA
  • 2. in 3. septembra bom na Otroškem bazarju v Ljubljani -Gospodarsko razstavišče
  • 27., 28. in 29. septembra bom v Cankarjevem domu na Festivalu za 3. življenjsko obdobje
  • 23. septembra bom v Kopru na Sladki Istri.
  • 7. in 8. oktobra bom v Kopru na Kmetijskih dnevih.
  • 19., 20. in 21. oktobra bom v Ljubljani na sejmu NARAVA ZDRAVJE – na Gospodarskem razstavišču.
  • Od 21. do 26. novembra bom na Knjižnem sejmu na Gospodarskem razstavišču
Prijazno vabljeni,

REFERENCE

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, oddelek za izobraževalno tehnologijo

Emilija Pavlič je z vso skrbnostjo in ljubeznijo do otrok v knjigi zbrala in zapisala svoja opažanja in praktične izkušnje pri prehrani otrok. Vrtcem in šolam bodo še kako prav prišli jedilniki in recepti, ki jih je tudi praktično preizkusila. Knjiga naj služi predvsem kot priročnik vsem, ki se zavedajo pomebnosti prave prehrane za zdravje in dobro počutje otrok.

Irena Simčič, Višja svetovalka za šolsko prehrano

Pomen zdrave otroške prehrane

Sodobna medicina vse bolj opozarja, da je razvoj mnogih bolezni pogojen s prehrano, ker je nezdrava, je jemo preveč in imamo nezdrave prehranske navade. Jedilniki in recepti, zbrani v knjigi priročniku Emilije Pavlič temeljijo na tradicionalnem mediteranskem načinu prehranjevanja. Priročnik namenja "družini" zdravih in otrokom prijaznih vrtcev in šol - sedanjim in bodočim staršem.

prim. dr. Branko Šalamun, otroški zdravnik

Knjiga je projekt promocije zdravja otrok slovenije

"ZDRAV VRTEC" prim. dr. Marjan Mramor

Knjigi na pot

Kuhinja Emilije Pavlič temelji predvsem na mediteranski kuhinji, ki velja danes za eno najbolj zdravih kuhinj v Evropi. Emilija Pavlič, po poklicu kuharica je svoje jedilnike in recepte zbrala v knjigi "Za otroke kuhajmo zdravo. Ponuja jih vsem, ki se s tem področjem ukvarjajo, torej vsem vodjem kuhinj v vrtcih in šolah, zlasti pa staršem, ki morajo pripravljati zdravo in uravnoteženo prehrano svojim otrokom. Ker je Emilija Pavlič kuharica z dolgoletnimi izkušnjami, nam povsod v knjigi, kjer to le mogoče, dodaja še različne svoje napotke in izkušnje za nabavo živil, pripravo jedi in sestavljanje uravnoteženih jedilnikov za otroke in odrasle.

Prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med., mednarodno priznan strokovnjak za prehrano

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo

Priročnik Emilije Pavlič je bil izbran na razpisu o sofinanciranju zdravstveno - vzgojnih gradiv za vzpodbujanje zdravih življenskih navad v letu 1997, pogodba o izbiri, št. 8083 - M61/97

Shopping Cart