Zdravje v kujinji je neprecenljivo

Potrudimo se in začnimo kuhati zdravo. Za naše otroke. Za nas.

Moje ime je Emilija in večino mojega življenja skrbim za zdravo in prijazno kuhinjo

Rojena 1948 v Brezju pod Nanosom v občini Postojna. Po poklicu sem kuharica, s končano srednjo izobrazbo za poslovodjo kuharstva in tečajem za direktorico za hrano. Več …

Aktualni dogodki

 

25. in 26. september 2021 – Sladka Istra Koper

30. september 2021 ob 18:00 – Knjižnjica Izola

8. oktober 2021 ob 17:00 – Knjižnjica Koper

23. november do 28. november 2021 – Knjižnji sejem Cankarjev dom Ljubljana.

Reference

Knjigi na pot

Kuhinja Emilije Pavlič temelji predvsem na mediteranski kuhinji, ki velja danes za eno najbolj zdravih kuhinj v Evropi. Emilija Pavlič, po poklicu kuharica je svoje jedilnike in recepte zbrala v knjigi "Za otroke kuhajmo zdravo. Ponuja jih vsem, ki se s tem področjem ukvarjajo, torej vsem vodjem kuhinj v vrtcih in šolah, zlasti pa staršem, ki morajo pripravljati zdravo in uravnoteženo prehrano svojim otrokom. Ker je Emilija Pavlič kuharica z dolgoletnimi izkušnjami, nam povsod v knjigi, kjer to le mogoče, dodaja še različne svoje napotke in izkušnje za nabavo živil, pripravo jedi in sestavljanje uravnoteženih jedilnikov za otroke in odrasle.

Prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med., mednarodno priznan strokovnjak za prehrano

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo

Priročnik Emilije Pavlič je bil izbran na razpisu o sofinanciranju zdravstveno - vzgojnih gradiv za vzpodbujanje zdravih življenskih navad v letu 1997, pogodba o izbiri, št. 8083 - M61/97

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, oddelek za izobraževalno tehnologijo

Emilija Pavlič je z vso skrbnostjo in ljubeznijo do otrok v knjigi zbrala in zapisala svoja opažanja in praktične izkušnje pri prehrani otrok. Vrtcem in šolam bodo še kako prav prišli jedilniki in recepti, ki jih je tudi praktično preizkusila. Knjiga naj služi predvsem kot priročnik vsem, ki se zavedajo pomebnosti prave prehrane za zdravje in dobro počutje otrok.

Irena Simčič, Višja svetovalka za šolsko prehrano

Pomen zdrave otroške prehrane

Sodobna medicina vse bolj opozarja, da je razvoj mnogih bolezni pogojen s prehrano, ker je nezdrava, je jemo preveč in imamo nezdrave prehranske navade. Jedilniki in recepti, zbrani v knjigi priročniku Emilije Pavlič temeljijo na tradicionalnem mediteranskem načinu prehranjevanja. Priročnik namenja "družini" zdravih in otrokom prijaznih vrtcev in šol - sedanjim in bodočim staršem.

prim. dr. Branko Šalamun, otroški zdravnik

Knjiga je projekt promocije zdravja otrok slovenije

"ZDRAV VRTEC" prim. dr. Marjan Mramor

Shopping Cart